Balíček pro cestovatele


Cestování do cizích kultur s sebou přináší řadu nebezpečí pokud člověk není dostatečně informován, připraven a vybaven. Klient bude seznámen s rozdíly v zemích, které se chystá navštívit. Bude upozorněn na různá nebezpečí, která tam na něj mohou čekat. Ať už ve formě různých zdravotních komplikací nebo problémů s místními obyvateli. Naučíme klienta, jak být na určitou situaci připraven a jak se v dané kultuře chovat, aby se nedopustil společenské nepřípustnosti nebo urážky místních obyvatel. Budete vědět, jak tyto situace zvládat a budete se v nich umět orientovat s ohledem na místní tradice kulturu a náboženství.