Výcvik


Pokud chcete být připraveni, nebo Vás jenom zajímá, jaké to je když… Připravíme vás na možné nestandardní situace a naučíme Vás, jak se chovat v extrémních situacích, jako jsou přírodní katastrofy, dopravní nehody, zranění ve volné přírodě, setkání s divokou zvěří, ztracení v neznámém terénu i přežití ve volné přírodě po dobu několika dní, transport raněného a komunikace se záchrannými týmy. První pomoc je školena převážně v modelových situacích, kde si poskytnutí první pomoci přímo osaháte.

Zkušenosti z poslední doby ukazují, že v mnoha zemích je nutno počítat i s terorismem, dnešní celosvětovou hrozbou, případně být připraven na vypuknutí válečného konfliktu. Proto budou účastníci připravováni i na tyto situace. Naučí se pohybovat v území s válečným konfliktem, komunikovat s příslušníky cizích ozbrojených sil i nepřátelských. Jak postupovat v případě, že se stanou  rukojmími nebo oběťmi teroristického útoku, případně jiných extrémních situací.

Cílem tohoto kurzu je připravit každého na všechny okolnosti, které jej mohou potkat, se zvláštním důrazem na situace se zvýšeným rizikem. Absolvent se naučí tyto situace vyhodnocovat a zvládat tak, aby došlo ke zvýšení jeho bezpečnosti a komfortu i v těchto nestandardních situacích.