Školení první pomoci

Školení Na klid(4 hodiny)

Základní školení první pomoci, které vás naučí reagovat na vzniklé mimořádné situace. V časové dotaci je 30 minutový prostor na téma dle specifických rizik při práci ve vaší firmě. Výuka je z 75% praktická.

Obecný postup probíhá ve třech krocích:

  1. Prvotní reakce
  2. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)
  3. Aplikace záchranka / 155 / 112

… a další temáta na přání


Školení Věřím si (6 hodin)

Školení první pomoci, které obsahuje základní školení “Na klid” rozšířené o témata:

  1. Cizí těleso v dýchací cestě
  2. Celotělové křeče
  3. Podezření na poranění páteře
  4. Transport, Poloha na boku, Izotermická fólie

Témata lze dle požadavků měnit.


Školení „To zvládnu“ (8 hodin)

Na plno využitý fond osmi hodinové pracovní doby. K uvedeným tématům přidáváme modelové situace s namaskovaným zraněním. Díky prožitým emocím ve cvičné situaci, je při případném ostrém zákroku vzniklý stres lépe zvládán a první pomoc efektivnější.


Průběh školení

Výuková hodina je 60 minut. Přestávky na pitný režim a toaletu. Při 8 hodinové variantě je pauza 30 minut na oběd. Školení je připraveno pro 16 účastníků, ale po domluvě lze kapacitu navýšit.

V případě zájmu o další informace nebo individuální nabídku můžete kontaktovat přímo našeho lektora: +420 608 706 375.


Náš lektor

Od minulého století působil na různých pozicích u Policie ČR a od roku 2007 zde byl také instruktorem služební, tělesné a speciální přípravy. Od roku 2009 je lektorem zdravotnické přípravy v kurzu “Člen první pomoci”, který je akreditovaný MŠMT. Prošel školením Combat Life Saver (bojový medik) u Armády České republiky. Vyučuje kurz Zdravotník zotavovacích akcí.